[Transform] Giải pháp cho nền nông nghiệp hữu cơ bền vững

30/01/2019

Phân vi sinh Transform Plus: " Phá vỡ quy tắc cây trồng" * Tăng hấp thụ cả rễ và lá * Tốc độ tăng trưởng gấp đôi * Kéo dài chu trình tế bào thực vật * Tăng chất lượng nông sản * Thân thiện với môi trường và người dùng


Bình luận

    HOTLINE: 096 937 4411